गोल्डकॉर्न

गोल्डकॉर्न


Product Description
कोणासाठी सर्व मोठया गायी व म्हैशींकरीता उर्जायुक्त पूरक आहार
स्वरुप मॅश
पॅकींग ५० कि. प्लॅस्टीक पॅकींग
उपलब्धता सातारा,बारामती
प्रतिदिन खाद्याची मात्रा प्रतिदिन २ किलो.
संवैधानिक सूचना गोल्ड कॉर्नमध्ये मोनॅनसिन हा घटक असतो. म्हणून याचा वापर मानवप्राणी, घोडा, कुत्रा इ. लहान वासरांसाठी करु नये.