ऍनिमल फीड सप्लिमेंट – पॉप्युलर

ऍनिमल फीड सप्लिमेंट – पॉप्युलर


Product Description
कोणासाठी सर्व दूधाळ जनावरांच्या आहारासाठी
स्वरुप पावडर
पॅकींग १ कि. प्लॅस्टीक पॅकींग
उपलब्धता सातारा, बारामती, श्रीरामपूर
प्रतिदिन खाद्याची मात्रा मोठया जनावरांसाठी ५० ग्रॅम
लहान जनावरांसाठी २५ ग्रॅम