बारामती

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

बारामती कॅटलिफीड्स प्रा.लि.
पत्ता: बारामती कॅटलिफीड्स प्रा.लि.ई-२४८ एमआयडीसी, बारामती, जि. पुणे,एमएच– ४१३१३३,भारत
फोन नंबर: ०२११२-२४३८३४

विक्री विभाग:
१. ग्राहक सेवा
फोन नंबर + ९१-८३७ ८९९ ७१०२
२. अजय पिसाळ
फोन नंबर + ९१-९८२-२५३-३३६५
ई-मेल: marketing.bmt@hindustanfeeds.com
फोन नंबर: ०२११२–२४३४२६/२४३६३४

खरेदी विभाग:
१. श्री सचिन राकटे
फोन नंबर: +९१-९५५ २५८ ८३२९
२. श्री शैलेश Nagmal
फोन नंबर: +९१-९६८-९९२-२२७०
ई-मेल: purhase.bmt@hindustanfeeds.com
फोन नंबर: ०२११२-२४३६४७

मानव संसाधन:
श्री सुरेश बारवकर
फोन नंबर: + ९१-९८८ १७२ ५८२१
ई-मेल: hr.bmt@hindustanfeeds.com
फोन नंबर:०२११२-२४३८३४