गोवत्स हीफर

गोवत्स हीफर


Product Description
कोणासाठी कालवडी व भाकड गाई आणि म्हशींकरीता – जन्माच्या १३व्या महिन्यापासून गाईच्या गर्भधारणेच्या ८व्या महिन्यापर्यंत व म्हैशीच्या गर्भधारणेच्या ९व्या महिन्यापर्यंत
स्वरुप पॅलेट (गोळी)
पॅकींग ५० कि. प्लॉस्टिक पॅकींग
उपलब्धता सातारा,बारामती,श्रीरामपूर, राजस्थान
खाद्याची मात्रा गोवत्स हीफर खाद्याची मात्रा ही जनावरांच्या वयानुसार बदलत असते. कृपया गोवत्स हीफर खाद्याच्या वापराकरीता खालील कोष्टक पहावे.
वासराच्या वयानूसार गोवत्स खाद्य वापराचे प्रमाण